Lokalplan 651

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Område til centerformål ved Finlandsgade på Christiansbjerg - Storcenter Nord
Dokumenter

Tinglysningspåtegning lp 651

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (18.05.01 - 22.08.01) 
  Forudgående offentlig høring (05.06.02 - 26.06.02) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (30.04.03 - 03.06.03) 
  Byrådets 1. behandling (04.06.03) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (11.06.03 - 23.06.03) 
  Byrådets 1. behandling (25.06.03) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (16.07.03 - 24.09.03) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (03.11.03 - 18.11.03) 
  Byrådets 2. behandling (19.11.03) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (19.11.03 - 01.12.03) 
  Byrådets 2. behandling (17.12.03) 
  Offentliggjort (04.02.04) 
  Tinglysning (07.07.04) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.