Lokalplan 652

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Plejeboliger ved Borgvold i Viby
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

652 - Plejeboliger ved Borgvold i Viby

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (21.06.01 - 10.09.01) 
  Forudgående offentlig høring (31.10.01 - 21.11.01) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (26.03.02 - 07.05.02) 
  Byrådets 1. behandling (08.05.02) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (22.01.03 - 04.03.03) 
  Byrådets 1. behandling (05.03.03) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (30.04.03 - 25.06.03) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (03.11.03) 
  Byrådets 2. behandling (19.11.03) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (19.11.03 - 01.12.03) 
  Byrådets 2. behandling (17.12.03) 
  Offentliggjort (28.01.04) 
  Tinglysning (24.03.04) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.