Lokalplan 654

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Strandhusvej i Egå
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

654 - Boligområde ved Strandhusvej i Egå

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (06.07.01 - 09.08.01) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (18.11.02 - 17.12.02) 
  Byrådets 1. behandling (18.12.02) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (08.01.03 - 05.03.03) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (24.04.03 - 20.05.03) 
  Byrådets 2. behandling (21.05.03) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (21.05.03 - 24.06.03) 
  Byrådets 2. behandling (25.06.03) 
  Offentliggjort (13.08.03) 
  Tinglysning (25.05.04) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.