Lokalplan 656

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Jernaldervej i Brabrand
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

656 - Boligområde ved Jernaldervej i Brabrand

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (28.12.00 - 16.02.01) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (28.10.02 - 19.11.02) 
  Byrådets 1. behandling (20.11.02) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (04.12.02 - 29.01.03) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (23.04.03) 
  Byrådets 2. behandling (21.05.03) 
  Offentliggjort (09.07.03) 
  Tinglysning (22.08.03) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.