Lokalplan 657

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Område til erhvervsformål vest for Randersvej i Skejby
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

657 - Område til erhvervsformål vest for Randersvej i Skejby

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (09.08.01 - 17.08.01) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (22.08.01 - 28.08.01) 
  Byrådets 1. behandling (29.08.01) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (04.09.01 - 30.10.01) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (07.11.01 - 27.11.01) 
  Byrådets 2. behandling (28.11.01) 
  Offentliggjort (16.01.02) 
  Tinglysning (04.04.02) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.