Lokalplan 658

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Renovering af facader og ny tagetage på Statsbos Afdeling 9, Fjældevænget i Hasle 

Tidslinje

  Forundersøgelse (30.04.01 - 18.06.01) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (03.01.02 - 22.01.02) 
  Byrådets 1. behandling (23.01.02) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (20.02.02 - 17.04.02) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (16.05.02 - 11.06.02) 
  Byrådets 2. behandling (12.06.02) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (13.06.02 - 17.06.02) 
  Byrådets 2. behandling (19.06.02) 
  Offentliggjort (17.07.02) 
  Tinglysning (26.07.02) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.