Lokalplan 659

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Cityerhverv ved hjørnet af Frederiksgade og Vester Allé, Aarhus Midtby 

Tidslinje

  Forundersøgelse (30.08.01 - 19.09.01) 
  Beslutning om forhøring fremsendt til byrådet (22.01.01 - 20.02.01) 
  Byrådets beslutning om igangsætning af forhøring (21.02.01 - 07.03.01) 
  Forudgående offentlig høring (23.05.01 - 13.06.01) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (20.11.01 - 04.12.01) 
  Byrådets 1. behandling (05.12.01) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (06.12.01 - 18.12.01) 
  Byrådets 1. behandling (19.12.01) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (16.01.02 - 13.03.02) 
  Ændringsforslag i nabohøring (17.09.02 - 01.10.02) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (19.11.02 - 17.12.02) 
  Byrådets 2. behandling (18.12.02) 
  Offentliggjort (12.02.03) 
  Tinglysning (19.03.03) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.