Lokalplan 660

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Bolig- og centerområde ved Salonikivej og Mejlbyvej i Hårup
Dokumenter

Supplerende deklaration

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

660 - Bolig- og centerområde ved Salonikivej og Mejlbyvej i Hårup

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (18.07.01 - 11.09.01) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (15.11.01 - 04.12.01) 
  Byrådets 1. behandling (05.12.01) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (19.12.01 - 13.02.02) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (04.04.02 - 07.05.02) 
  Byrådets 2. behandling (08.05.02) 
  Offentliggjort (26.06.02) 
  Tinglysning (18.03.03) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.