Lokalplan 661

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde vest for Tranbjerg Hovedgade i Tranbjerg
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

661 - Boligområde vest for Tranbjerg Hovedgade i Tranbjerg

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (22.06.01 - 09.08.01) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (24.04.02 - 21.05.02) 
  Byrådets 1. behandling (22.05.02) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (23.05.02 - 10.06.02) 
  Byrådets 1. behandling (19.06.02) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (03.07.02 - 11.09.02) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (13.11.02 - 03.12.02) 
  Byrådets 2. behandling (04.12.02) 
  Offentliggjort (22.01.03) 
  Tinglysning (07.02.03) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.