Lokalplan 662

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Ny bebyggelse til cityformål ved Banegårdspladsen og M. P. Bruuns Gade, Aarhus City 

Tidslinje

  Forundersøgelse (31.10.01 - 17.01.02) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (20.06.02 - 06.08.02) 
  Byrådets 1. behandling (07.08.02) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (21.08.02 - 16.10.02) 
  Ændringsforslag i nabohøring (03.01.03 - 17.01.03) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (01.11.02 - 19.11.02) 
  Byrådets 2. behandling (20.11.02) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (20.11.02 - 18.02.03) 
  Byrådets 2. behandling (19.02.03) 
  Offentliggjort (26.03.03) 
  Tinglysning (28.05.03) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.