Lokalplan 663

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Etageboligområde ved Jens Baggesens Vej på Christiansbjerg - ny tagetage på Katrinebjergparken 

Tidslinje

  Forundersøgelse (18.06.01 - 31.07.01) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (26.02.03 - 18.03.03) 
  Byrådets 1. behandling (19.03.03) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (02.04.03 - 28.05.03) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (19.11.03 - 16.12.03) 
  Byrådets 2. behandling (17.12.03) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (18.12.03 - 12.06.04) 
  Byrådets 2. behandling (24.06.04) 
  Offentliggjort (18.08.04) 
  Tinglysning (28.10.04) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.