Lokalplan 664

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Udvidelse af Salling Stormagasin, Søndergade, Aarhus City
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

664 - Udvidelse af Salling Stormagasin, Søndergade, Aarhus City

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (11.12.01 - 11.01.02) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (24.04.02 - 21.05.02) 
  Byrådets 1. behandling (22.05.02) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (23.05.02 - 10.06.02) 
  Byrådets 1. behandling (19.06.02) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (03.07.02 - 11.09.02) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (20.09.02 - 22.10.02) 
  Byrådets 2. behandling (23.10.02) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (23.10.02) 
  Byrådets 2. behandling (20.11.02) 
  Offentliggjort (08.01.03) 
  Tinglysning (18.02.03) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.