Lokalplan 665

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Udvidelse af Musikhuset Aarhus, Aarhus City
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

665 - Udvidelse af Musikhuset Aarhus, Aarhus City

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (25.02.02 - 17.04.02) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (16.05.02) 
  Byrådets 1. behandling (12.06.02) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (26.06.02 - 04.09.02) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (20.09.02 - 22.10.02) 
  Byrådets 2. behandling (23.10.02) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (23.10.02 - 05.11.02) 
  Byrådets 2. behandling (06.11.02) 
  Offentliggjort (11.12.02) 
  Tinglysning (07.02.03) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.