Lokalplan 666

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde nord for Porsevænget i Jegstrup vest for Tranbjerg
Dokumenter

Tinglysningspåtegning lp 666

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (21.05.02) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (27.08.02 - 24.09.02) 
  Byrådets 1. behandling (25.09.02) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (26.09.02 - 14.10.02) 
  Byrådets 1. behandling (23.10.02) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (06.11.02 - 01.01.03) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (02.02.04 - 17.02.04) 
  Byrådets 2. behandling (18.02.04) 
  Offentliggjort (07.04.04) 
  Tinglysning (16.08.04) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.