Lokalplan 667

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde til eksperimenterende boligbebyggelse for særligt udsatte befolkningsgrupper, Marienlystvej i Brendstrup 

Tidslinje

  Forundersøgelse (05.06.02 - 17.07.02) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (18.12.02 - 21.01.03) 
  Byrådets 1. behandling (22.01.03) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (05.02.03 - 02.04.03) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (06.05.03 - 03.06.03) 
  Byrådets 2. behandling (11.06.03) 
  Offentliggjort (02.07.03) 
  Tinglysning (07.10.04) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.