Lokalplan 668

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Område til ungdomsboliger og offentlige formål ved Herredsvej i Hasle 

Tidslinje

  Forundersøgelse (19.02.02 - 02.08.02) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (11.09.02 - 01.10.02) 
  Byrådets 1. behandling (02.10.02) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (16.10.02 - 11.12.02) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (21.01.03 - 04.02.03) 
  Byrådets 2. behandling (05.02.03) 
  Offentliggjort (12.03.03) 
  Tinglysning (12.05.03) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.