Lokalplan 669

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Lokalcenter Bøgeskovhus ved Skovlundgårdsvej i Viby
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

669 - Lokalcenter Bøgeskovhus ved Skovlundgårdsvej i Viby

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (19.08.02 - 20.09.02) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (11.02.03 - 04.03.03) 
  Byrådets 1. behandling (05.03.03) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (19.03.03 - 14.05.03) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (22.07.03 - 12.08.03) 
  Byrådets 2. behandling (13.08.03) 
  Offentliggjort (01.10.03) 
  Tinglysning (17.11.03) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.