Lokalplan 671

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Centerområde ved Torve Allé i Tranbjerg
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

671 - Centerområde ved Torve Allé i Tranbjerg

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (01.02.02 - 26.02.02) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (02.04.03 - 06.05.03) 
  Byrådets 1. behandling (07.05.03) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (21.05.03 - 16.07.03) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (29.01.04 - 17.02.04) 
  Byrådets 2. behandling (18.02.04) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (19.02.04 - 23.06.04) 
  Byrådets 2. behandling (24.06.04) 
  Offentliggjort (18.08.04) 
  Tinglysning (01.10.04) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.