Lokalplan 672

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligbebyggelse ved Sabrovej i Sabro
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

672 - Boligbebyggelse ved Sabrovej i Sabro

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (12.09.02 - 14.10.02) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (09.01.03 - 04.02.03) 
  Byrådets 1. behandling (05.02.03) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (19.02.03 - 16.04.03) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (24.09.04 - 19.10.04) 
  Byrådets 2. behandling (20.10.04) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (21.10.04 - 01.11.04) 
  Byrådets 2. behandling (17.11.04) 
  Offentliggjort (05.01.05) 
  Tinglysning (24.02.05) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.