Lokalplan 673

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Plejeboliger ved Vestervang Aarhus Midtby
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

673 - Plejeboliger ved Vestervang Aarhus Midtby

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (16.09.02 - 15.10.02) 
  Forudgående offentlig høring (12.01.00 - 02.02.00) 
  Forudgående offentlig høring (08.05.02 - 29.05.02) 
  Lokalplanens igangsætning (01.03.04) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (02.03.04 - 09.06.04) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (03.06.04) 
  Byrådets 1. behandling (24.06.04) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (07.07.04 - 15.09.04) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (10.09.04 - 15.10.04) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (08.11.04) 
  Byrådets 2. behandling (15.12.04) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (16.12.04 - 30.01.05) 
  Byrådets 2. behandling (31.01.05) 
  Offentliggjort (20.04.05) 
  Tinglysning (28.07.05) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.