Lokalplan 675

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Erhvervsområde ved Edwin Rahrs Vej og Sintrupvej i Brabrand
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

675 - Erhvervsområde ved Edwin Rahrs Vej og Sintrupvej i Brabrand

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (26.09.02 - 28.10.02) 
  Lokalplanens igangsætning (01.07.03) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (02.07.03 - 09.10.03) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (09.10.03) 
  Byrådets 1. behandling (05.11.03) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (19.11.03 - 14.01.04) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (10.01.04 - 14.02.04) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (18.05.04) 
  Byrådets 2. behandling (09.06.04) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (10.06.04 - 14.02.05) 
  Byrådets 2. behandling (23.02.05) 
  Offentliggjort (20.04.05) 
  Tinglysning (16.08.05) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.