Lokalplan 677

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Hjortshøj Møllevej i Hjortshøj
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

677 - Boligområde ved Hjortshøj Møllevej i Hjortshøj

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (16.08.02 - 18.09.02) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (13.03.03 - 01.04.03) 
  Byrådets 1. behandling (02.04.03) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (14.05.03 - 09.07.03) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (29.09.03 - 21.10.03) 
  Byrådets 2. behandling (22.10.03) 
  Offentliggjort (10.12.03) 
  Tinglysning (09.03.04) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.