Lokalplan 678

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Tæt-lav boligbebyggelse mellem Hørretvej og Jelshøjvej i Mårslet 

Tidslinje

  Forundersøgelse (09.09.02 - 30.10.02) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (29.04.03 - 20.05.03) 
  Byrådets 1. behandling (29.04.03) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (04.06.03 - 30.07.03) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (06.11.03 - 02.12.03) 
  Byrådets 2. behandling (03.12.03) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (04.12.03 - 12.01.04) 
  Byrådets 2. behandling (21.01.04) 
  Offentliggjort (17.03.04) 
  Tinglysning (14.05.04) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.