Lokalplan 679

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Engskovvænget og Grenåvej i Skødstrup
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

679 - Boligområde ved Engskovvænget og Grenåvej i Skødstrup

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (13.08.02 - 18.09.02) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (04.12.02 - 07.01.03) 
  Byrådets 1. behandling (08.01.03) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (22.01.03 - 19.03.03) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (27.03.03 - 22.04.03) 
  Byrådets 2. behandling (23.04.03) 
  Offentliggjort (11.06.03) 
  Tinglysning (11.07.03) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.