Lokalplan 680

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Bolig- og erhvervsområde ved Viborgvej og Sommervej Hasle
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

680 - Bolig- og erhvervsområde ved Viborgvej og Sommervej Hasle

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (03.05.01 - 11.06.01) 
  Forudgående offentlig høring (23.10.02 - 13.11.02) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (23.01.03 - 18.02.03) 
  Byrådets 1. behandling (19.02.03) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (05.03.03 - 30.04.03) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (03.12.03 - 16.12.03) 
  Byrådets 2. behandling (17.12.03) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (18.12.03 - 15.01.04) 
  Byrådets 2. behandling (21.01.04) 
  Offentliggjort (25.02.04) 
  Tinglysning (12.07.04) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.