Lokalplan 681

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Fremtidens ejerboliger - Boligområde ved Holme Parkvej i Holme 

Tidslinje

  Forundersøgelse (07.01.03) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (31.03.03 - 22.04.03) 
  Byrådets 1. behandling (23.04.03) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (07.05.03 - 02.07.03) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (27.08.03 - 09.09.03) 
  Byrådets 2. behandling (10.09.03) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (11.09.03 - 02.10.03) 
  Byrådets 2. behandling (08.10.03) 
  Offentliggjort (26.11.03) 
  Tinglysning (21.01.04) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.