Lokalplan 682

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Butiks- og boligområde ved Silkeborgvej 340, Åbyhøj
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

682 - Butiks- og boligområde ved Silkeborgvej 340, Åbyhøj

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (10.09.02 - 10.10.02) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (29.01.03 - 19.02.03) 
  Byrådets 1. behandling (19.02.03) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (05.03.03 - 30.04.03) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (19.05.03) 
  Byrådets 2. behandling (04.06.03) 
  Offentliggjort (09.07.03) 
  Tinglysning (28.10.03) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.