Lokalplan 683

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Nyt boligområde ved Klokkeskovvej og Søholmvej i Stavtrup
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

683 - Nyt boligområde ved Klokkeskovvej og Søholmvej i Stavtrup

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (27.12.02 - 22.01.03) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (02.09.03 - 24.09.03) 
  Byrådets 1. behandling (24.09.03) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (08.10.03 - 03.12.03) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (01.03.04 - 16.03.04) 
  Byrådets 2. behandling (17.03.04) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (18.03.04 - 02.04.04) 
  Byrådets 2. behandling (14.04.04) 
  Offentliggjort (26.05.04) 
  Tinglysning (16.07.04) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.