Lokalplan 684

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Offentlig strandpark, tæt-lav boligbebyggelse og børneinstitution ved Åkrogen
Dokumenter

Tinglysningspåtegning

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (24.07.01 - 30.08.01) 
  Indstilling om igangsætning af lp-udarbejdelse (25.07.02 - 27.08.02) 
  Byrådets godk. af igangsætning af lp-udarbejdelse (28.08.02) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (29.08.02 - 18.11.02) 
  Byrådets godk. af igangsætning af lp-udarbejdelse (04.12.02) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (30.05.03 - 24.06.03) 
  Byrådets 1. behandling (25.06.03) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (09.07.03 - 17.09.03) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (03.11.03 - 18.11.03) 
  Byrådets 2. behandling (19.11.03) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (20.11.03 - 08.12.03) 
  Byrådets 2. behandling (17.12.03) 
  Offentliggjort (04.02.04) 
  Tinglysning (08.03.04) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.