Lokalplan 685

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Erhvervsområde mellem Sydhavnsgade og Oliehavnsvej, Aarhus Havn. 

Tidslinje

  Forundersøgelse (07.02.03 - 07.03.03) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (12.02.04 - 16.03.04) 
  Byrådets 1. behandling (17.03.03) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (31.03.04 - 26.05.04) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (14.09.04 - 05.10.04) 
  Byrådets 2. behandling (06.10.04) 
  Offentliggjort (24.11.04) 
  Tinglysning (20.01.05) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.