Lokalplan 686

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Hjelmagerparken i Løgten
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

686 - Boligområde ved Hjelmagerparken i Løgten

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (21.03.03) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (25.04.03 - 20.05.03) 
  Byrådets 1. behandling (21.05.03) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (04.06.03 - 30.07.03) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (22.09.03 - 18.11.03) 
  Byrådets 2. behandling (19.11.03) 
  Offentliggjort (17.12.03) 
  Tinglysning (04.03.04) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.