Lokalplan 687

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde syd for Vosnæsvej i Løgten
Dokumenter

Supplerende deklaration til lokalplan 687

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

687 - Boligområde syd for Vosnæsvej i Løgten

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (21.03.03) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (23.10.03 - 18.11.03) 
  Byrådets 1. behandling (19.11.03) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (03.12.03 - 28.01.04) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (09.02.04 - 02.03.04) 
  Byrådets 2. behandling (03.03.04) 
  Offentliggjort (07.04.04) 
  Tinglysning (21.04.04) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.