Lokalplan 688

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde på hjørnet af Viborgvej og Ryhavevej i Hasle
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

688 - Boligområde på hjørnet af Viborgvej og Ryhavevej i Hasle

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (12.09.02 - 17.10.02) 
  Beslutning om forhøring fremsendt til byrådet (25.04.02 - 21.05.02) 
  Byrådets beslutning om igangsætning af forhøring (22.05.02) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (23.05.02 - 10.06.02) 
  Byrådets beslutning om igangsætning af forhøring (19.06.02) 
  Forudgående offentlig høring (18.09.02 - 09.10.02) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (08.05.03 - 03.06.03) 
  Byrådets 1. behandling (04.06.03) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (18.06.03 - 27.08.03) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (01.10.03 - 21.10.03) 
  Byrådets 2. behandling (22.10.03) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (22.10.03 - 18.11.03) 
  Byrådets 2. behandling (19.11.03) 
  Offentliggjort (14.01.04) 
  Tinglysning (15.03.04) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.