Lokalplan 689

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Ny kontorbygning til en samlet Skatteforvaltning og Familie-/Arbejdsmarkedscenter Syd ved Viby Idrætspark
Dokumenter

Tinglysningspåtegning

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (12.03.03 - 08.04.03) 
  Forudgående offentlig høring (20.06.01 - 27.08.01) 
  Indstilling om igangsætning af lp-udarbejdelse (20.06.02 - 06.08.02) 
  Byrådets godk. af igangsætning af lp-udarbejdelse (07.08.02) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (07.08.02 - 22.10.02) 
  Byrådets godk. af igangsætning af lp-udarbejdelse (23.10.02) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (27.05.03 - 10.06.03) 
  Byrådets 1. behandling (11.06.03) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (12.06.03 - 24.06.03) 
  Byrådets 1. behandling (25.06.03) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (16.07.03 - 24.09.03) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (19.11.03 - 02.12.03) 
  Byrådets 2. behandling (03.12.03) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (04.12.03 - 22.12.03) 
  Byrådets 2. behandling (07.01.04) 
  Offentliggjort (25.02.04) 
  Tinglysning (25.05.04) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.