Lokalplan 690

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Ungdomsboliger mellem Hasle Ringvej og Gøteborg Alle på Christiansbjerg
Dokumenter

Tinglysningspåtegning lp 690

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (15.05.03 - 30.05.03) 
  Beslutning om forhøring fremsendt til byrådet (17.06.02 - 06.08.02) 
  Byrådets beslutning om igangsætning af forhøring (07.08.02) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (08.08.02 - 20.08.02) 
  Byrådets beslutning om igangsætning af forhøring (28.08.02) 
  Forudgående offentlig høring (16.10.02 - 06.11.02) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (04.02.05 - 01.03.05) 
  Byrådets 1. behandling (02.03.05) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (16.03.05 - 11.05.05) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (26.05.05 - 21.06.05) 
  Byrådets 2. behandling (22.06.05) 
  Offentliggjort (13.07.05) 
  Tinglysning (07.09.05) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.