Lokalplan 693

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Offentligt idrætsanlæg ved Indelukket/Asmusgårdsvej i Elsted 

Tidslinje

  Forundersøgelse (12.03.03 - 01.04.03) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (02.10.03 - 21.10.03) 
  Byrådets 1. behandling (22.10.03) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (05.11.03 - 08.01.04) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (18.10.04 - 02.11.04) 
  Byrådets 2. behandling (03.11.04) 
  Offentliggjort (08.12.04) 
  Tinglysning (13.01.05) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.