Lokalplan 697

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Område til private ungdomsboliger ved Frydenlunds Allé/Viborgvej i Hasle 

Tidslinje

  Forundersøgelse (24.03.03 - 22.04.03) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (15.09.03 - 07.10.03) 
  Byrådets 1. behandling (08.10.03) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (22.10.03 - 17.12.03) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (06.01.04 - 03.02.04) 
  Byrådets 2. behandling (04.02.04) 
  Offentliggjort (10.03.04) 
  Tinglysning (12.07.04) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.