Lokalplan 699

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Udvidelse af Handelshøjskolen i Aarhus ved Vestre Ringgade
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

699 - Udvidelse af Handelshøjskolen i Aarhus ved Vestre Ringgade

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (30.06.03 - 19.08.03) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (23.12.03 - 03.03.04) 
  Byrådets 1. behandling (03.03.04) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (17.03.04 - 12.05.04) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (20.08.04 - 21.09.04) 
  Byrådets 2. behandling (22.09.04) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (23.09.04 - 22.11.04) 
  Byrådets 2. behandling (01.12.04) 
  Offentliggjort (19.01.05) 
  Tinglysning (10.03.05) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.