Lokalplan 700

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved J.P. Larsens Vej i Brabrand
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

700 - Boligområde ved J.P. Larsens Vej i Brabrand

 

Tidslinje

  Forundersøgelse (25.07.03 - 15.08.03) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (02.04.04 - 27.04.04) 
  Byrådets 1. behandling (28.04.04) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (12.05.04 - 07.07.04) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (19.11.04 - 14.12.04) 
  Byrådets 2. behandling (15.12.04) 
  Offentliggjort (09.02.05) 
  Tinglysning (10.03.05) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.