Lokalplan 0075

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Parcelhusområde ved Hjelmagervej i Løgten
Klik her for at læse den gældende lokalplan:

0075 - Parcelhusområde ved Hjelmagervej i Løgten

 

Tidslinje

  Byrådets 1. behandling (05.12.79) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (09.01.80 - 11.03.80) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (02.07.80 - 04.08.80) 
  Byrådets 2. behandling (20.08.80) 
  Offentliggjort (22.10.80) 
  Tinglysning (08.01.81) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.