Lokalplan 692

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Bolig- og erhvervsområde nord for Solbjerg Hedevej
Dokumenter

Lokalplanforslag nr. 692
Supplerende deklaration
Tinglysningspåtegning

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

692 - Bolig- og erhvervsområde nord for Solbjerg Hedevej

 

Tidslinje

  Udarbejdelse af lokalplanforslag (30.07.04 - 28.10.04) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (29.10.04 - 30.11.04) 
  Byrådets 1. behandling (01.12.04) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (13.12.04 - 09.02.05) 
  Afventer høringspart (16.03.05 - 01.09.05) 
  Ændringsforslag i nabohøring (29.09.05 - 13.10.05) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (23.11.05 - 10.01.06) 
  Byrådets 2. behandling (11.01.06) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (11.01.06 - 21.02.06) 
  Byrådets 2. behandling (08.03.06) 
  Offentliggjort (03.05.06) 
  Tinglysning (17.05.06) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.