Lokalplan 695

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Ny bygade fra Bruuns Bro til Ankersgade/Søndre Ringgade, Aarhus Midtby
Dokumenter

Tinglysningspåtegning

 

Tidslinje

  Lokalplanens igangsætning (11.02.04) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (12.02.04 - 10.05.04) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (11.05.04 - 08.06.04) 
  Byrådets 1. behandling (09.06.04) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (10.06.04 - 23.06.04) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (24.06.04) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (14.07.04 - 22.09.04) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (23.09.04 - 21.10.04) 
  Afventer høringspart (21.10.04 - 26.04.05) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (28.04.05 - 30.05.05) 
  Byrådets 2. behandling (01.06.05) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (02.06.05 - 16.08.05) 
  Byrådets 2. behandling (17.08.05) 
  Offentliggjort (28.09.05) 
  Tinglysning (01.02.06) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.