Lokalplan 756

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Område til offentlige formål. Plejehjemmet Kløvervangen i Skødstrup
Dokumenter

Lokalplanforslag 756
Supplerende deklaration
Tinglysningspåtegning

 

Tidslinje

  Lokalplanens igangsætning (22.08.05) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (23.08.05 - 21.11.05) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (22.11.05 - 13.12.05) 
  Byrådets 1. behandling (14.12.05) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (11.01.06 - 08.03.06) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (08.03.06 - 26.03.06) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (27.03.06 - 25.04.06) 
  Byrådets 2. behandling (26.04.06) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (26.04.06 - 30.05.06) 
  Byrådets 2. behandling (31.05.06) 
  Offentliggjort (19.07.06) 
  Tinglysning (05.01.07) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.