Lokalplan 608

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Kirkebakken i Beder
Dokumenter

Debatfolder Vestervang
Forslag til lokalplan nr. 608
Supplerende deklaration
2 supplerende deklarationer
Tinglysningspåtegning

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

608 - Boligområde ved Kirkebakken i Beder

 

Tidslinje

  Lokalplanens igangsætning (01.09.05) 
  Forudgående offentlig høring (16.11.05 - 07.12.05) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (16.02.06 - 07.03.06) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (09.03.06 - 04.04.06) 
  Byrådets 1. behandling (05.04.06) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (17.05.06 - 12.07.06) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (13.07.06 - 03.08.06) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (22.08.06 - 12.09.06) 
  Byrådets 2. behandling (13.09.06) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (14.09.06 - 03.10.06) 
  Byrådets 2. behandling (04.10.06) 
  Offentliggjort (22.11.06) 
  Tinglysning (07.11.07) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.