Lokalplan 694

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Erhvervsområde mellem Ceres Allé, Aarhus Å og Silkeborgvej, Aarhus Midtby
Dokumenter

Lokalplanforslag nr. 694
Tinglysningspåtegning

 

Tidslinje

  Lokalplanens igangsætning (16.02.05) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (17.02.05 - 12.05.05) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (13.05.05 - 21.06.05) 
  Byrådets 1. behandling (22.06.05) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (06.07.05 - 14.09.05) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (15.09.05 - 20.10.05) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (01.11.05 - 16.11.05) 
  Byrådets 2. behandling (30.11.05) 
  Offentliggjort (18.01.06) 
  Tinglysning (01.03.06) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.