Lokalplan 698

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Mustrupvej i Mårslet
Dokumenter

Lokalplanforslag nr. 698
Dispositionsplan for Mårslet
Tinglysningspåtegning

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

698 - Boligområde ved Mustrupvej i Mårslet

 

Tidslinje

  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (22.10.04) 
  Byrådets 1. behandling (17.11.04) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (01.12.04 - 26.01.05) 
  Ændringsforslag i nabohøring (07.07.05 - 04.08.05) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (14.09.05 - 04.10.05) 
  Byrådets 2. behandling (05.10.05) 
  Udvalget for Tekniske Anliggender (06.10.05 - 31.10.05) 
  Byrådets 2. behandling (02.11.05) 
  Offentliggjort (14.12.05) 
  Tinglysning (20.03.06) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.