Lokalplan 696

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Tandervej i Mårslet
Dokumenter

Dispositionsplan for Mårslet
Lokalplanforslag 696
Supplerende deklaration
Tinglysningspåtegninger

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

696 - Boligområde ved Tandervej i Mårslet

 

Tidslinje

  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (22.10.04) 
  Byrådets 1. behandling (27.10.04 - 17.11.04) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (01.12.04 - 26.01.05) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (05.07.05) 
  Byrådets 2. behandling (01.09.05 - 21.09.05) 
  Offentliggjort (02.11.05) 
  Tinglysning (03.03.06) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.