Lokalplan 778

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Ny Studstrupvej i Skødstrup
Dokumenter

Forslag til lokalplan nr. 778
Supplerende deklaration
Tinglysningspåtegning

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

778 - Boligområde ved Ny Studstrupvej i Skødstrup

 

Tidslinje

  Afventer rekvirent (20.04.05 - 18.10.05) 
  Forundersøgelse (19.10.05 - 15.11.05) 
  Afventer rekvirent (06.12.05 - 19.02.06) 
  Lokalplanens igangsætning (22.02.06) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (23.02.06 - 02.05.06) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (04.05.06 - 30.05.06) 
  Byrådets 1. behandling (31.05.06) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (21.06.06 - 30.08.06) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (31.08.06 - 24.10.06) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (24.10.06 - 21.11.06) 
  Byrådets 2. behandling (22.11.06) 
  Offentliggjort (20.12.06) 
  Tinglysning (19.02.07) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.