Lokalplan 770

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Tronkærvej i Skødstrup
Dokumenter

Lokalplanforslag nr. 770
Dispositionsplan for Skødstrup-Løgten
Deklaration til supplering af lokalplan 770
Supplerende deklaration

Klik her for at læse den gældende lokalplan:

770 - Boligområde ved Tronkærvej i Skødstrup

 

Tidslinje

  Afventer rekvirent (18.01.05 - 21.09.05) 
  Lokalplanens igangsætning (22.09.05) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (23.09.05 - 31.01.06) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (21.02.06 - 21.03.06) 
  Byrådets 1. behandling (22.03.06) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (12.04.06 - 07.06.06) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (08.06.06 - 13.07.06) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (08.08.06 - 29.08.06) 
  Byrådets 2. behandling (30.08.06) 
  Offentliggjort (27.09.06) 
  Tinglysning (08.02.07) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.