Lokalplan 800

Systemet er dynamisk, og genererer automatisk data, nyheder m.v. på baggrund af sagsbehandlingen i Byplanafdelingen.


Boligområde ved Gammel Landevej og Mosegårdsvangen i Spørring


Lokalplanen vil omfatte boligområdet 36.03.06 BO vest for Gammel Landevej. Planen igangsættes efter ønske fra privat ejer.


Dokumenter

Lokalplanforslag

 

Tidslinje

  Afventer rekvirent (01.06.05 - 05.05.06) 
  Lokalplanens igangsætning (01.03.07) 
  Udarbejdelse af lokalplanforslag (02.03.07 - 24.04.07) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (25.04.07 - 22.05.07) 
  Byrådets 1. behandling (23.05.07) 
  Lokalplanforslagets offentlige fremlæggelse (06.06.07 - 15.08.07) 
  Behandling af bemærkninger til forslaget (16.08.07 - 18.09.07) 
  Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (19.10.07 - 06.11.07) 
  Byrådets 2. behandling (07.11.07) 
  Offentliggjort (19.12.07) 
  Tinglysning (11.04.08) 

Bemærk: Datoer markeret med kursiv er forventede.